Regler for netparties

§1

Stk. 1:Ved tilmelding til Outlan accepterer jeg nedenstående som gældende regler. Nedenstående regler står på ingen måde til diskussion. Ved brud på nedenstående regler kan § 10 blive nødvendig.

§2

Stk. 1: Outlan forbeholder sig ret til at ændre i arrangementet.

Stk. 2: Præmier, der er vundet ved weekendens lan, skal været afhentet inden lanets afslutning søndag kl. 12.00. Ellers bortfalder retten til disse.

§3

Stk. 1: Outlan er et lukket lan-party, dvs. at der ikke bliver lukket andre end betalende deltagere med godkendt ID, ind efter et fastlagt/annonceret tidspunkt eller ved speciel aftale med Outlans koordinator.

Stk. 2: Evt. besøgende skal meldes ved indgangen, hvor formål og tidsramme aftales, max 1 time eller fuld betaling.

Stk. 3:Udgang: Af hensyn til de omkringliggende beboere i området, forventes Outlans deltagere at opføre sig respektfuld på alle tider af døgnet ved færden både udenfor og indenfor Teglgårdshallens område.

§4

Stk.1: Alkohol samt andre rusmidler er ikke tilladt, Rygning er dog tilladt udendørs, ved opstillet rygeaffaldsspand.

Stk. 2: Medbringelse af alkohol / rusmidler vil medføre bortvisning.

§5

Stk. 1: Der må ikke spammes, nukes eller på anden måde udøves elektronisk hærværk, på de andre deltageres udstyr eller software. Dette kan medføre bortvisning.

Stk. 2: Outlan fralægger sig et hvert ansvar med hensyn til, hvad deltagerne måtte have liggende på deres computer.

§6

Stk. 1: Tyveri eller hærværk vil medfører bortvisning samt politianmeldelse

§7

Stk. 1: Alle rettigheder til salg tilfalder arrangørerne.

§8

Stk. 1: Outlan refunderer ikke penge for betalte billetter, medmindre der sker aflysning af eventet.

§9

Stk. 1: Vi forventer selvfølgelig at alle overholder den danske lovgivning, i alt hvad der er underlagt den.

§10

Stk. 1: Overtrædelse af ovenstående regler, kan via Crew medføre øjeblikkelig bortvisning, Dette vil ske uden tilbagebetaling af deltagergebyr